Koronatilanteen vaikutus Jaettuihin eväisiin

Koronatilanne on jälleen muuttunut. Koska Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviin on vielä lähes kolme kuukautta aikaa eikä vielä voida tietää, mikä tilanne on maaliskuussa, tässä vaiheessa ei tehdä muutoksia ilmoittautumiseen tai ohjelmaan. Päivät pidetään joka tapauksessa, tavalla tai toisella.

Korona-ajan takia Jaetut eväät -päivät ovat kertaalleen siirtyneet vuodelta 2021 vuoteen 2022. Jaetut eväät -työryhmä onkin päättänyt, että jumalanpalveluspäiviä ei enää siirretä, vaan ne järjestetään maaliskuussa 2022 ajankohtaisten korona-ohjeistusten mukaisesti. Jos päivien suhteen joudutaan tekemään radikaaleja muutoksia, nämä huomioidaan laskuissa ja niistä ilmoitetaan osallistujille. Päiville voi siis ilmoittautua koronatilanteesta huolimatta.

Jumalanpalveluspäivillä tullaan noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja alueellisen koordinaatioryhmän ajankohtaisia ohjeita. Saattaa olla, että osallistujilta edellytetään koronatodistusta, mutta siitä tiedotetaan myöhemmin. Viimeisimmät jumalanpalveluspäivien koronainfot löydät täältä: Koronatilanteen huomioiminen – Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät