Kanavat lauantaina 19.3. klo 12.30-14

12. YLÄPIHAN ISÄNNÄN EISSÄ OLEMINEN MUIHIN VÖLJYSSÄ JA OMASSA RAAHASSA
Yhteisöllinen ja yksilöllinen spiritualiteetti

Keskustelua yhdessä professori Dirk G. Langen ja piispa Kaisamari Hintikan kanssa yhteisöllisestä ja yksilöllisestä hengellisestä elämästä. Kanava toteutetaan englanniksi eikä siinä ole tulkkausta.

13. KIRKONMÄNÖ-PORUKAT  
Erilaiset messuryhmät  

Viimeksi kulunutta kymmentä vuotta voisi kutsua messuryhmäherätyksen vuosikymmeneksi. Ympäri Suomenmaan seurakuntiin on perustettu jumalanpalvelusryhmiä, joissa eri-ikäiset seurakuntalaiset toimivat säännöllisesti yhdessä työntekijöiden kanssa messu toimittajina. Tule kuulemaan kokemuksia ja kysymään lisää!   

Paneelissa keskustelemassa Kari Tiirola, Haapajärven kirkkoherra, joka on yksi Jaetut eväät -liikkeen alullepanijoista, Eeli Jämsä, opiskelija ja ehtoollisavustaja Haapajärveltä sekä  Vesa Äärelä Kempeleen seurakunnan kappalainen. Paneelin vetäjänä toimii TT, tuomiorovasti Aulikki Mäkinen Turusta.   

14. RUOTSINMUAN KYHHÄYS
Terveisiä naapurista

Ruotsin kirkko on pitkän valmistelun jälkeen ottanut käyttöön uuden kirkkokäsikirjan vuonna 2017. Käsikirjan suomenkielinen käännös on otettu käyttöön vuonna 2020. Kanavassa kuullaan mikä käsikirjassa on uutta, millaisia ovat sen ehtoollisrukoukset, esirukoukset ja musiikki. Messun ja jumalanpalvelusten suunnittelua varten luotiin käytännöllinen verkkotyökalu, jonka käyttöön tutustutaan ihan käytännössä.   

Kanavan toteuttajat ovat   
Martti Paananen, kirkkoherra, Tukholman suomalainen seurakunta   
Marja Peju, diakoni, Torshällan seurakunta  
Kimmo Tuomaala, kirkkomuusikko, Trollhättanin pastoraatti  
Johanna Suban, komministeri, Örebron pastoraatti     
Eeva-Liisa Kettunen, ruotsinsuomalaisen työn asiantuntija, kirkkokanslia, Uppsala  

15. JOOKOO IÄNETI  
Hiljaisuuden jooga

Hiljaisuuden jooga® on kristillisen joogan muoto, jossa yhdistyvät helppo kehollinen harjoitus, mielen rauhoittuminen ja rukous. Hiljaisuuden joogassa liitytään mystiikan teologiaan, kokemuksellisuuteen, kuuntelevaan rukoukseen ja kontemplaatioon. Harjoitus sopii kaikille, eikä aikaisempaa kokemusta joogasta tarvita.  

Työpaja koostuu lyhyestä alustuksesta ja joogaharjoituksesta.  Sitä varten tarvitset joustavat, lämpimät vaatteet sekä joogamaton. Harjoituksen ohjaa TT, pastori Kati Kemppainen, joka on myös Hiljaisuuden Joogan® ohjaaja. Hän toimii Suomen lähetysseurassa missiologian erityisasiantuntijana.    

Kanavaan otetaan korkeintaan 20 osallistujaa.  

16. EHTOOLLISKIRKKO – HIVUTTAATUMISTA YLÄPIHAN PUOLELLE  
Messu – matka Jumalan todellisuuteen, taivaan ja maan ohuelle näköalapaikalle. 

Kaipaus, henkisyys, mystiikka, taivas ja maa. Kanavassa keskustellaan messusta ja messun suhteesta uushenkisyyteen. Alustusten jälkeen osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan pienissä ryhmissä.

Kanavaa vetämässä on kaksi Pekkaa: Pekka Yrjänä Hiltunen ja Pekka Rehumäki. Pekka Yrjänä Hiltunen on pohtinut työkseen hengellisiä ja henkisiä ilmiöitä Kirkon lähetystyön keskuksessa. Messu on ollut hänelle mysteeri, mutta nyt hän ehdottaa, että messu voisi olla paikka, jossa ihminen saa vastauksen kaipaukseensa. Pekka Rehumäki on täysinpalvellut rovasti, jonka viimeiseksi työskenteli Kirkkohallituksessa jumalanpalveluksesta vastaavan yksikön johtajana.  Hän on kokenut messussa taivaan ja maan kohtaamisen juhlaa.  

17. KIRKONMÄNÖISSÄ MUKANA OMASSA PIHASSA 
Inspiroidu etäosallisuudesta 

Miten osallisuutta voi kokea etänä? Miten osallisuuden kokemukseen voi vaikuttaa? Onko Jeesuskin verkossa, kun kaksi tai kolme on koolla? Tule teorian- ja käytännönläheisen kanavan sekoitukseen, jossa pohditaan ja työstetään verkon luomia mahdollisuuksia etäosallisuuteen. Tavoitteena on sytyttää inspiraation liekki rajoja ylittävään kohtaamiseen. Kanssasi kipinöimässä ovat Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, Iisalmen seurakunnan pappi Anu Backman ja Kuopion Alavan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Anton Berg.  

18. NIIN NÄTIKS PANTU, ETTÄ IHAN SILIMIÄ HIVELÖÖ 
Kaunis kirkko

Jokaisella on mahdollisuus palvella messussa ja kirkossa lahjoillaan. Pyhän Johanneksen kirkon kirkon vapaaehtoiset somistajat Kuopion Männistön seurakunnasta kertovat kirkkonsa koristamisesta ja kirkkotilan kauneuden merkityksestä. Lisäksi kanavaa on pitämässä teologisesta estetiikasta väitellyt tutkija Ari Koponen Itä-Suomen yliopistosta.

19. SUAP HUASTOO IHAN KAKISTELEMATA!   
Suoraa puhetta messusta!   

Värväsimme mysteerikävijöitä messuihin eri puolille Suomea. Millainen on kävijän kokemus? Mihin kiinnittyy huomio, koenko oloni tervetulleeksi? Olenko koolla ihmisjoukon vai yhteisön keskellä? Mikä koskettaa, mikä ärsyttää, mitä puuttuu, mikä on just hyvin? Kanavassa jaetaan messukokemuksia ja mietitään, miten messua kehittää entistä kutsuvammaksi.  

Työskentelyä ohjaavat pastori Pirkko Olanterä ja hiippakuntasihteeri Kati Jansa. Kati on kirkollisista ja yhteiskunnallisista reuna-alueista kiinnostunut diakoni, pappi ja sosiologi, jonka uskon ydin tiivistyy ehtoolliseen. Pirkko on seurakuntapappi, joka sanoo olevansa messun suhteen sekä epätoivoisen kriittinen että heltyneen rakastunut ja kaikkea siltä väliltä.  

20. PAAPPA KOKO RUHOS PELLIIN   
Messu koko ruumiilla

Kanava käsittelee jumalanpalveluksen ruumiillisuutta jalat tukevasti ilmassa. Perspektiivi kasvaa omasta ruumista, Kristuksen ruumiiseen messussa, kirkkoon Kristuksen ruumiina ja kaiken elollisen yhteyteen. Mukana sekä tila että aika. Kanava saattaa sisältää pieniä määriä kokonaisvaltaista harjoitusta.  

Kanavan vetää yhden kirkon ja kahden perinteen pappi Mika K T Pajunen, TT, AmO, joka tekee seurakunnille liturgisia konsultointeja ja jumalanpalveluskoulutuksia.    

21. SUAPKO KIRKONMÄNÖJÄ LEIKKIÄ?   
Leikkimessu

Lapsi oppii leikkimällä. Tunnemme kyllä kotileikit, rosvo- ja poliisileikit, sairaalaleikit ja autoleikit, mutta millaista olisi leikkiä jumalanpalvelusta? Mitä uutta lasten leikki voisi tuoda seurakunnan jumalanpalveluselämään? Mihin asioihin lapsi kiinnittää huomiota? Kanavassa tutkitaan jumalanpalveluskasvatusta leikkimisen kautta ja pohditaan, voiko leikkiminen kasvattaa aktiiviseen toimijuuteen messussa ja syvempään ymmärrykseen siitä, mitä messu on.  

Kanavaan ovat tervetulleita leikkimään niin pienet kuin vähän aikuisemmatkin lapset!    
Elina Knuuttila on Kuopion Puijon seurakunnan vt. kirkkoherra, jumalanpalveluksen rakastaja ja ikuinen leikkijä. “Uskon, että mielikuvitus on monissa asioissa avain syvempään ymmärrykseen.”   
Kaija Tiirola on Haapajärven seurakunnan seurakuntapastori, jolle lapset ja messu ovat yksi työn keskeinen ilo.  Hän haluaa asettua katselemaan maailmaa lapsen korkeudelta.  
Sanna Parni on varhaiskasvattajana työskentelevä opettaja. ”Messu on kirkon aarrearkku, jonka tutkiminen lapsen kanssa on innostavaa ja opettavaista.”